Prvi dan


prvi dan

 

Ne bih ja u tebi, blagoslovljeni mjeseče, postila zbog svog “iskrenog nijjeta”, jer ne bih ni mogla imati taj iskren nijjet da mi ga Gospodar nije dao. “…a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je” (Ed-Dahr, 30.)

Ipak, ne bih prepoznala svoj nijjet kada bih ga bahato bacila za leđa izgovarajući se time da ne mogu htjeti ono što Allah neće.  Šejtan je rekao: “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao” … (El- A'raf, 16.)

Ovo neka mi je na umu kad god vidim one koji nisu iskušani sa blagodatima Upute. Pa da dovim. Pa da zahvalim. Da zaplačem. Da, Uputa jeste blagodat, ali je i iskušenje. Posvjedoči svoju upućenost ponašanjem, rekoh sebi. Srce je slabo, osim kada ga Gospodar osnaži.

La hawle we la kuwwete illa billah!

Ammara


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *