Imaš tajnu?

Muslimanka treba da ima svoje tajne.

Tajna koju nikad nikom ne bi smjela odati je tajni ibadet. Posebna je tajnovitost tog skrivenog dobra, jer smo u startu svjesne da nije baš u potpunosti skriven. Allah Uzvišeni ga vidi, zna za njega, i kod Njega je čuvan. Kod Njega će, iako svjedoka tom djelu nema među ljudima, biti “isplaćena” nagrada za njega. Meleki plemeniti bi željeli takve nagrade. Oni nemaju mogućnost da griješe. A ti, ženo, imaš mogućnost da griješiš, i sve na ovom Dunjaluku te zove tome. Ipak, odabireš djelo koje činiš samo zbog Ljubavi i želje da budeš voljena. Samo iz zahvalnosti, iz želje da budeš među zahvalne upisana. Čak ne smatraš da je to tvoja vrijednost i dobrota, nego da se podrazumijeva da treba da zahvaljuješ i da sakriješ svoju “otplatu” najminimalnije “rate” koju možeš dati za sve blagodati. Upravo zbog ove svijesti, tebe je stid da makar  spomeneš “iznos” koji si spremna ili voljna dati.

Tajni grijeh…

Ima li ikakva dobra u grijehu, upitali su Omera ibn El-Hattaba. Odgovorio je da ima i da se ogleda u traženju oprosta za njega.

Ko od nas nema neki tajni grijeh? Nešto što nas udaljava ne samo od pokornosti Gospodaru, nego i od nas samih. Ono, kad nas niko ne vidi. Ili mislimo da nas niko ne čuje.

Taj grijeh koji krijemo, kajući se i prezirući svoju slabost zbog koje nas nadjačava poriv da griješimo, u nama gradi posebnu poniznost. Osjećaj nevrijednosti, ali istovremeno i osjećaj stida zbog nezaslužene “vrijednosti” nas, kao nebitnih i sitnih, ukazane u Allahovom pokrivanju naših mahana i grijeha. On ih, Uzvišeni, nije ni previdio, niti ih je zaboravio. Tu su, skriveni, naši tereti. Pokajanje koje prati svaki počinjeni grijeh nas istog trena ohrabri da budemo bolji. Svijest da imamo Gospodara Koji prašta i voli opraštati, još više nas vezuje za Uzvišenog Stvoritelja, i istovremeno nam izoštrava svijest o ljudima kao bićima. Posebno u ovom vremenu komocije da budemo neograničeno sebični i bezobzirni, pa stoga jedni drugima ne prelazimo ni preko “seen” na fejsbuku, odrasta u nama imansko divljenje prema Onome Koji u svakom trenu može da nas kazni i da nam naplati našu bahatost. I dalje Ga molimo, od Njega tražimo, ovisimo u potpunosti za svaki dah kojim dišemo. I opet, griješimo. Uporno. Na neodređeno vrijeme.

Svaki put kada se sjetimo:

Allahov Poslanik alejhi selam je uzjahao jahalicu, proučio putnu dovu, a zatim rekao:

„Allahu moj, oprosti mi grijehe, jer moje grijehe ne može niko drugi oprostiti.“

Zatim se nasmijao, a ashabi ga upitaše:

„Allahov Poslaniče, zašto si se nasmijao?“

On im ogovori:

„Vaš Gospodar se nasmije kada Njegov rob kaže:

–         Allahu moj, oprosti mi grijehe, jer moje grijehe ne može niko drugi oprostiti, i kaže:

–         Moj rob zna da grijehe ne može niko osim Mene oprostiti.“

( Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi )

Naša srca zadrhte i požele da ne griješe.

A kada se opet zaborave, utjeha nam dolazi kroz mubarek dove naših prethodnika:

“Gospodaru moj, ako me moji grijesi dovedu do beznađa, neka mi lijepo mišljenje o Tebi bude utočište! Gospodaru moj, Ti si mi pokrio sramote i grijehe na dunjaluku, ali je moja želja i potreba da mi ih pokriješ i na ahiretu jos veća! Moj Allahu, učinio si mi neizmjerno dobro što nisi otkrio moje grijehe dok sam živio na dunjaluku među određenom skupinom ljudi, molim Te, nemoj me osramotiti ni na Sudnjem danu pred svim ljudima! Gospodaru moj, nemoj nas učiniti od onih koji Te dozivaju i mole svojim jezicima, a svojim srcima bježe od Tebe!”(Jahja ibn Muaz, radijallahu anhu)

Jer, naš je Poslanik alejhisselam, ostavio u nasljeđe lijek za sve naše rane uzrokovane grijesima:

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Čovječe, opraštat ću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok Me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi ti grijesi dostigli nebeske visine a potom Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi Mi došao sa punom Zemljom grijeha i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta!'” (Muslim,3540)
Približava li te tvoj tajni grijeh Allahu Uzvišenom kroz traženje oprosta i Milosti Njegove? E, to ti je taj grijeh u kojem ima nekog dobra, i svo njegovo dobro je u tom traženju oprosta. Nemoj ga sebi oduzeti, kada griješiš tajno, kaješ se tajno, i činiš dobra kojima ćeš svaki grijeh nastojati popratiti.
Kaže Uzvišeni Allah: “I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele.” (Hud, 114.) Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Zerra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao:”Boj se Allaha gdje god bio, i uvijek nakon lošeg djela učini dobro čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način.”
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Cijelom mome ummetu biti će oprošteno osim onim koji javno obznanjuju. A javno obznanjivanje je da čovjek učini djelo po noći, pa nakon što ga je Allah pokrio, poslije sabaha otkrije, pa kaže: “O ti i ti, prošle noći sam to i to uradio.” – a prenoćio da ga je Allah pokrio a on onda osvane otkrivajući ono čime ga je Allah pokrio.” (Buharija i Muslim)
Čuvaj svoje tajne! Tajno dobro ti je svjedok da vjeruješ i djelom potvrđuješ da je je Allah Uzvišeni Onaj Koji vidi, koji zna, Kome nije skriveno ništa, i Koji je Pravedan. To je potvrda da vjeruješ da Njemu ne promiče ništa, i da ne zaboravlja, da neće nijednom trudbeniku trud ostati bez nadoknade.
Čuvaj svoje tajne! Tajni grijeh za koji se kaješ, za koji sjećaš grižu savjesti i zbog kojega se još više nadaš Allahovoj Milosti, tebi je svjedok da si živjela ubjeđenje da je Allah Milostiv, da je Kadar da te kazni, ali voli opraštati i nikad ne napušta Svoga roba, nikad ne ostavlja bez mogućnosti da se kaje i popravlja, svjedok je da vjeruješ da On obećanja i tvrdnje o Sebi Uzvišenom ne iznevjerava, i da je tvoje srce čvrsto težilo da ga neosramoćeno sretne, zbog stida pred Dobrotom Onog Koji grijehe pokriva.
Tajne su dobre samo onoliko koliko nam pojačavaju svijest da pred Allahom nema tajni.
Amamra

3 Responses to Imaš tajnu?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *