Monthly Archives: Juni 2015

Prvi dan

prvi dan

 

Ne bih ja u tebi, blagoslovljeni mjeseče, postila zbog svog “iskrenog nijjeta”, jer ne bih ni mogla imati taj iskren nijjet da mi ga Gospodar nije dao. “…a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je” (Ed-Dahr, 30.)

Ipak, ne bih prepoznala svoj nijjet kada bih ga bahato bacila za leđa izgovarajući se time da ne mogu htjeti ono što Allah neće.  Šejtan je rekao: “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao” … (El- A'raf, 16.)

Ovo neka mi je na umu kad god vidim one koji nisu iskušani sa blagodatima Upute. Pa da dovim. Pa da zahvalim. Da zaplačem. Da, Uputa jeste blagodat, ali je i iskušenje. Posvjedoči svoju upućenost ponašanjem, rekoh sebi. Srce je slabo, osim kada ga Gospodar osnaži.

La hawle we la kuwwete illa billah!

Ammara

Doček

početak

Uspjeh je očistiti kuću. Pogotovo kad ti se ne da, i kad bi sve radila s više volje nego što bi ribala ćoškove. Mislim,  ko ih vidi? Koga briga? Ali, čovječe, znaš kakav je to osjećaj kad ZNAŠ da su ćoškovi oribani… Posebno oni u koje nikad niko neće zavirivati.

 

Prije tri-četiri godine, jedan je insan rekao da se raduje sutrašnjoj prvoj teraviji. I poginuo taj dan. Zvao se Muhammed. Teravija je daleko. Tewba je blizu.

Eto, zato imamo ramazan. Zbog svih naših unutarnjih ćoškova. Ne propusti nijedan! Rasterećena ustani na Bajram. Ako ga i ne dočekaš, tvoj nijjet da tako postupiš je i  prije kraja postignut cilj. Piše ti se ono što bi bilo da si mogla, samo zato što si htjela. A Allah zna šta si htjela. Mubarek ti ramazan!

 

Ammara